• Privacy policy, privacy reglement, bescherming persoonsgegevens

  Jouw persoonlijke gegevens zijn bij Petronilia Coaching & Training veilig. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een Hotflash (onze nieuwsbrief) en desgewenst relevante informatie.

  Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar naar een individuele persoon.

  Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van haar persoonsgegevens.

  Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld bij coaching en training);
  • Om jou te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij onze Hotflash (nieuwsbrief);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

  Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde jou te interesseren voor onze producten en diensten. Je kunt hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beƫindigen. Jouw verzoeken en verzet kun je gemakshalve te sturen aan: contactpagina (link eronder)

  De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.